کیا سراتو 2000 (مونتاژ)

کد آگهی خودرو مدل رنگ کارکرد قیمت تلفن وضعیت بدنه تاریخ انتخاب
53269 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1396 سفید 45,000 1,300,000,000 09192122019 بدون رنگ 1402/05/25
53266 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1397 سفید 50,000 1,390,000,000 09192122019 بدون رنگ 1402/05/25
53126 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1396 سفید 48,000 1,450,000,000 09122613772 بدون رنگ 1402/05/10
53106 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1396 سفید 102,000 1,200,000,000 09122613772 بدون رنگ 1402/05/08
53066 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1396 سفید 145,000 1,250,000,000 09122613772 بدون رنگ 1402/05/08
52858 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1396 سفید 58,000 1,280,000,000 02632762383 چند لکه رنگ 1402/04/22
52856 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1396 خاکستری 64,000 1,385,000,000 02632762383 بدون رنگ 1402/04/22
52855 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1396 سفید 59,000 1,550,000,000 02632762383 بدون رنگ 1402/04/22
52709 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1395 سفید 121,000 1,250,000,000 02632762383 بدون رنگ 1402/04/18
52708 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1395 سفید 121,000 1,250,000,000 02632762383 بدون رنگ 1402/04/18
52706 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1396 سفید 125,000 1,650,000,000 02632762383 یک لکه رنگ 1402/04/18
52705 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1397 مشکی 57,000 1,830,000,000 02632762383 بدون رنگ 1402/04/18
52703 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1396 سفید 140,000 1,150,000,000 02632762383 چند لکه رنگ 1402/04/18
52701 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1395 مشکی 120,000 1,220,000,000 02632762383 بدون رنگ 1402/04/18
52698 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1398 سفید 67,000 1,750,000,000 02632762383 بدون رنگ 1402/04/18
52680 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1397 سفید 122,000 1,200,000,000 02632762383 چند لکه رنگ 1402/04/17
52679 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1397 سفید 53,000 1,420,000,000 02632762383 بدون رنگ 1402/04/17
52677 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1397 سفید 100,000 1,500,000,000 02632762383 بدون رنگ 1402/04/17
52676 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1396 سفید 43,000 1,650,000,000 02632762383 بدون رنگ 1402/04/17
52656 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1397 سفید 50,000 1,440,000,000 02188750998 بدون رنگ 1402/04/14
52636 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1397 سفید 43,000 1,630,000,000 02632762383 بدون رنگ 1402/04/14
52635 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1396 سفید 54,000 1,590,000,000 02632762383 بدون رنگ 1402/04/14
52614 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1394 سفید 130,000 1,200,000,000 02632762383 بدون رنگ 1402/04/13
52613 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1394 مشکی 300,000 1,100,000,000 02632762383 چند لکه رنگ 1402/04/13
52612 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1394 سفید 116,000 1,260,000,000 02632762383 صافکاری بدون رنگ 1402/04/13
52611 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1396 سفید 96,000 1,440,000,000 02632762383 بدون رنگ 1402/04/13
52610 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1396 سفید 45,000 1,650,000,000 02632762383 بدون رنگ 1402/04/13
52464 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1396 مشکی 90,000 1,350,000,000 02188750998 بدون رنگ 1402/04/03
52440 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1396 خاکستری 170,000 1,250,000,000 02632762383 بدون رنگ 1402/04/03
52439 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1397 سفید 115,000 1,850,000,000 02632762383 صافکاری بدون رنگ 1402/04/03
52436 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1396 خاکستری 100,000 1,320,000,000 02632762383 صافکاری بدون رنگ 1402/04/03
52435 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1397 سفید 88,000 1,600,000,000 02632762383 بدون رنگ 1402/04/03
52386 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1396 سفید 70,000 1,370,000,000 02188750998 بدون رنگ 1402/03/30
52354 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1397 سفید 30,000 1,530,000,000 02188750998 بدون رنگ 1402/03/29
52353 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1398 سفید 70,000 1,650,000,000 02188750998 بدون رنگ 1402/03/29
52350 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1395 سفید 130,000 1,300,000,000 02632762383 دو لکه رنگ 1402/03/29
52349 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1396 سفید 58,000 1,650,000,000 02632762383 بدون رنگ 1402/03/29
52347 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1396 سفید 68,000 1,600,000,000 02632762383 بدون رنگ 1402/03/29
52345 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1396 سفید 63,000 1,360,000,000 02632762383 بدون رنگ 1402/03/29
52340 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1396 سفید 43,000 1,700,000,000 02632762383 بدون رنگ 1402/03/29
52324 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1396 سفید 40,000 1,700,000,000 02632727208 بدون رنگ 1402/03/28
52224 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1397 سفید 100,000 1,520,000,000 02632727208 بدون رنگ 1402/03/24
52220 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1395 سفید 170,000 1,290,000,000 02632727208 بدون رنگ 1402/03/24
52174 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1397 نقره ای 59,000 1,750,000,000 02632762383 بدون رنگ 1402/03/23
52171 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1397 سفید 107,000 1,530,000,000 02632762383 بدون رنگ 1402/03/23
52052 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1397 سفید 53,000 1,730,000,000 02632762383 بدون رنگ 1402/03/17
52050 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1396 سفید 70,000 توافقی 02632762383 بدون رنگ 1402/03/17
52046 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1396 سفید 43,000 1,700,000,000 02632762383 بدون رنگ 1402/03/17
52030 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1397 سفید 30,000 1,800,000,000 02632727208 بدون رنگ 1402/03/16
52029 کیا سراتو 2000 (مونتاژ) 1397 سفید 100,000 1,670,000,000 02632727208 بدون رنگ 1402/03/16
  • صفحه از 3
برای نصب وب اپلیکیشن خودرومن آیکن را از این پایین بزنید و از لیست باز شده Add To Home Screen را انتخاب کنید. سپس از بالای صفحه دکمه Add را انتخاب کنید
ورود
شماره موبایل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کردم. یادآوری